คลิปเด่น

ร้อนสุดๆ..ปรับ2,000!! ตร.จับรถ ข้อหาติดตุ๊กตาไฟหน้ารถ..?? (ชมคลิป)

loading...

ปรับ2,000!! ตร.จับรถ ข้อหาติดตุ๊กตาไฟหน้ารถ
#อ้างอิงโดย
พรบ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบ
หรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว... ประเด็นอยู่ที่การติดตั้งตุ๊กตานั้น "อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น" หรือไม่ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเป็นผู้สืบพิสูจน์ถึงอันตรายนั้นว่าเป็นอย่างไร
การที่จะมีไฟเพิ่มในส่วน"หัวเก๋ง"ของรถบรรทุก (มันทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจตรงไหน)
คือเป็นเรื่อง ความปลอดภัยมากกว่า เพราะยามค่ำคืน ภาพที่เห็นจะเป็น แสงไฟ ไม่ใช่ตุ๊กตาไฟ ซึ่งในทางปฏิบัติ รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ติดตั้งเพิ่มอยู่แล้ว ม12.ไม่มีถือว่าผิด มีแล้วไม่ถูกแต่แก้ไขตามความเห็นนายทะเบียนก็ไม่ผิด ต้องมองในด้านเพิ่มความปลอดภัยด้วย
เรื่องการเขียนใบสั่งเพิ่มเติม (ถ่ายคลิปวีดีโอ) เป็นการกระทำที่มิชอบครับ ตำรวจไม่มีอำนาจเขียนข้อความใดๆในใบสั่งเกินกว่าที่กฏหมายรับรอง
** #ว่าถึงผู้เชี่ยวชาญ หากมีคดีขึ้นสู่ศาลคู่ความสามารถหมายเรียกนายทะเบียนมาให้ข้อเท็จจริงได้ ผู้ที่มาให้ข้อเท็จจริงในศาลเรียกว่าผู้เชียวชาญ ส่วนการตัดสินว่าผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาล การใช้ดุลยพินิจสั่งตามมาตรา ๑๒ ของนายทะเบียนจะกระทำได้ต่อเมื่อยังไม่มีคดีขึ้นสู่ศาล และเมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งแล้วเจ้าของรถไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังอธิบดีได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนายทะเบียน คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

loading...
loading...
ทีมา:https://www.facebook.com/315735135431208/videos/369712350033486/

About doodee

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.