ข่าวเด่น

กษัตริย์ จิ๊กมี่ ทรงเสด็จวางพวงมาลา.. เบื้องหน้าพระบรมศพในหลวง.. และ ทรงลดกระจกให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นพระพักตร์ของท่าน.. เป็นบุญยิ่งนัก..

loading...

เมื่อเวลา 09.48 น. วันที่ 16 ต.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จพระราชดำเนินดดยรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อวางพวงมาลาและลงพระนามาภิไธย เบื้องหน้าพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนจะเสด็จฯ กลับในเวลา 10.17 น

วันนี้ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก มาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 7 นาฬิกา และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 4 นาฬิกา 30 นาที

loading...
ทีมา:http://www.khaolasod.com/2016/10/blog-post_16.html

About doodee

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.