ข่าวเด่น

พระโอรสธิดาทั้ง 7 ณ ปัจจุบัน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร!!!

 ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ :
1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (7 ธันวาคม พ.ศ. 2521)
 ประสูติแต่นางสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (เดิม : พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา) :
2. นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (29 สิงหาคม พ.ศ. 2522) 

 ประสูติแต่พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (เดิม : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ) :
7. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน พ.ศ. 2548)


loading...
ทีมา:http://characon.blogspot.com/2016/10/7.html?m=1

About doodee

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.